Garanti

Garantipolicy

Vi är garanterade mot fel på grund av defekter i utförande eller material i 24 månader från inköpsdatumet från oss eller en auktoriserad distributör/återförsäljare.Det medföljande radiobatteriet och batteriladdaren garanteras mot fel på grund av defekter i tillverkning eller material i 6 månader från inköpsdatumet från oss eller en auktoriserad distributör/återförsäljare.Om den köps från en auktoriserad återförsäljare måste varan returneras med en kopia av det ursprungliga försäljningskvittot eller köpbeviset.Garantin inkluderar inte andra tillbehör, antenner eller knoppar.Garantin täcker inte skador som orsakats av missbruk, olycka, felaktig användning, felaktig eller onormal användning, underlåtenhet att följa instruktionerna, felaktig installation, ändring, fukt, vatten, blixtnedslag eller annan incidens av överspänning eller ström.Om fel inträffar inom denna period, returnera radion till oss eller lokal auktoriserad distributör/återförsäljare på din fraktkostnad med en fullständig förklaring, returadress och nödvändiga köpbevis.Enheten eller tillbehöret kommer att repareras eller ersättas, efter vårt val, utan kostnad, och returneras till dig på vår fraktkostnad.Reparerade eller utbytta föremål garanteras under återstoden av den ursprungliga garantiperioden.Vi ska inte ha något ansvar eller ansvar gentemot kunden eller någon annan person eller enhet med avseende på något ansvar, förlust eller skada.

För teknisk support, vänligen maila till:info@samradios.com.
Förklara din situation och begär teknisk hjälp via e-post innan du gör något annat!

Notera:

Om du någon gång måste lämna tillbaka din enhet, följ proceduren nedan:
Vänligen packa försiktigt ditt föremål tillsammans med ett maskinskrivet engelskt brev som förklarar hela problemet för oss och skicka det till vår reparationsavdelning.Glöm inte att bifoga en kopia av detta kvitto samt ditt fullständiga namn och returadress med postnummer inuti.
Du måste bifoga en kopia av detta daterade garantidokument annars kommer du att debiteras för reparationer!

Tack för din uppmärksamhet!